Ride2LiveLife

is een ANBI instelling

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Bestuurders

Ride2LiveLife?

Tot bestuurders zijn benoemd:
I. Voorzitter: Dhr. T. (Ton) van den Oetelaar
II. Secretaris: Dhr. V. (Vincent) Volmer
III. Penningmeester: Dhr. D. (Danny) Floor
IV. Vicevoorzitter: Dhr. D. (Douwe) Schoonderwaldt
V. AB / Veiligheid: Dhr. A. (Antonie) van Herwijnen
VI. AB / fondsen: Dhr. M. (Michel) Blaauboer
VII. AB / Merchandise: Dhr. F. (Freddy) de Lange.

Beloningsbeleid

Ride2LiveLife?

De bestuursleden van Stichting Ride2LiveLife ontvangen geen beloning, enkel en alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten in de uitoefening van hun functie en een niet bovenmatig vacatiegeld (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994). Vacatiegeld is in ieder geval niet hoger dan de vergoeding die is opgenomen in het besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.
De bestuursleden hebben dus geen recht op een beloning voor hun bestuurstaken. Voor andere taken dan bestuurstaken hebben zij wel recht op een vergoeding. Bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding

ANBI
Ride2LiveLife

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit doen wij om de functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag. Door op ‘OK’ te klikken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies zoals omschreven in onze Privacy- en Cookie verklaring